FANDOM


Witaj w dyskusji użytkownika Quentum, <insert name here> !
Jeżeli masz problem, pytanie do mnie, potrzebujesz pomocy lub po prostu chcesz się ze mną skontaktować, napisz do mnie! Emoticon_happy.png

Kilka zasad:

  • Jeżeli jest to klasyczna strona dyskusji użytkownika, pamiętaj, nowy temat rozpocząć nową sekcją (== Tytuł ==) oraz aby zakończyć swoją wiadomość podpisem (~~~~); na wiadomości pozostawione przeze mnie, odpowiadaj tutaj. W tablicach wiadomości nie jest to konieczne.
  • Zachowaj kulturę wypowiedzi i pisz w zrozumiałym języku.
  • Jeżeli jest to wiki na konkretny temat, a twoja wiadomość nie jest związana (przynajmniej w większości) z tą właśnie wiki, zostaw ją na mojej osobistej wiki.
Przydatne linki:
Moje wiki × WLB × Biblioteka Ossus

Welcome to Quentum's message wall, <insert name here> !
If you have a problem, questions for me, need my help or you just want to contact me, feel free to leave me a message here! Emoticon_happy.png

Few rules:

  • If this is a classic user talk page, remember to start a new topic with a new section (== Title ==) and sign your message with a signature (~~~~); on messages left by me please answer here. On message walls it is not required.
  • Don't be rude and write in understandable language.
  • If this wiki has a concrete topic and your message is not about it (at least mostly) with this wiki, please leave it at my own wiki.
Useful links:
My wikis × WLB × Biblioteka Ossus

Willkommen auf Quentums Nachrichtenseite, <insert name here> !
Wenn du hast ein Problem hast, eine Frage für mich hast oder du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, schreib bitte hier! Emoticon_happy.png Aber ich spreche nicht gut Deutsch - für die Sprachen die ich spreche, bitte meine Benutzerseite im WLB ansehen.

Richtlinien:

  • Auf den klassischen Benutzerdiskussionsseiten bitte den Beginn einer neuen Nachricht mit einer neuen Sektion (== Titel ==) markieren und mit deiner Signatur (~~~~) beenden; bitte hier auf meine Nachrichten antworten. Auf die Nachrichtenseiten du musst nicht deine Signatur hinzufügen.
  • Bitte verständliche Nachrichten schreiben und nicht böse sein.
  • Bitte die Nachrichten, die zu 50% oder mehr nicht über dieses Wiki sind, mir auf meinem Test-Wiki schicken.

Failt ort, <insert name here> ! Mish Quentum. Kys t'ou? Ta mee maynrey agh yindyssagh. Ta mee gynsagh Gaelg. Emoticon_happy.png Cha nel mee cummal ayns Mannin, agh ta mee cummal ayns Yn Pholynn. Ta mee gobbragh ayns Biblioteka Ossus. Cre mee jannoo shoh? Artyn.