FANDOM

Aphrodite Sweetheart

  • I live in Earth
  • My occupation is Daughter of Aphrodite
  • I am Libra
en-3
This user has an advanced level of English.
vi-N
Thành viên này sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ mẹ đẻ.
ja-1
このユーザーは 簡単日本語を話します。
WLB-English EN | English Brigadier
This user is a Wikia Language Brigadier for the English language.
Expand 
The Wikia Language Brigade is a voluntary project by Fandom users to help translate their own and other communities on wikia.com in the many available languages. You can request translations and corrections from our Brigadiers (project members). Read more of our background story on this page.

Being Project Member: Advantages

  • We're a fun and active team you'd definitely like working together with.
  • You get your name "out there" and may attract contributors for your own wiki.
  • Your effort will give chances to communities that need a helping hand.

The Wikia Language Brigade can always use extra members! All you need to do to join, is putting your username and language level on the memberlist for English or other languages. Any further questions? Read up on the FAQ or contact the project leader.

WLB-Vietnamese VI | Dịch giả tiếng Việt
Thành viên của Nhóm ngôn ngữ Wikia, chuyên phụ trách mảng thông dịch từ ngôn ngữ khác sang tiếng Việt và ngược lại.
EXPAND 
Nhóm ngôn ngữ Wikia là một nhóm được những người sử dụng dịch vụ Wikia lập ra để giúp đỡ chính họ và những cộng đồng Wikia sử dụng ngôn ngữ khác trong việc dịch thuật. Chúng tôi (những người trực tiếp tham gia vào dự án này) luôn sẵn sàng những tiếp nhận những yêu cầu dịch thuật của bạn. Xin hãy xem sơ đồ nhân công để biết được những thành viên nào đang đạm nhận việc dịch sang hoặc từ ngôn ngữ nào, và để lại yêu cầu của bạn trên trang thảo luận (Talk Page) hoặc tường (Message Wall) của họ.

Những lợi ích khi là thành viên của dự án:

  • Những thành viên khác trong dự án sẽ ưu tiên giải quyết yêu cầu dịch thuật của bạn.
  • Bạn sẽ có tiếng tăm hơn và có thể thu hút những thành viên khác của Wikia đến với wiki của bạn.
  • Những cố gắng của bạn sẽ tạo cơ hội cho những wiki cần được giúp đỡ

Nhóm ngôn ngữ wiki luôn sẵn sàng tiếp nhận thành viên mới! Nếu bạn muốn gia nhập thì tất cả những gì bạn cần làm là ghi tên của mình và cấp độ ngôn ngữ của mọi ngôn ngữ mà bạn có ý địch dịch thuật vào sơ đồ nhân công. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ nhóm trưởng của chúng tôi.