Fandom

Community Central

Comments0

en momentos

Ultimamentee yaa mee estoii cansandoo dee esperartee..sii mee qereess dee verdadd venii ii decimeloo..noo actuess unn diaa biiemm ii otroo qee nii laa horaa mee dass..esooo mee hacee confundirr..noo saberr sii dee verdad mee qeress oo solamentee estass jugandooo conmigooo asdfghjk :'(

Also on Fandom

Random Wiki