FANDOM


chơi chơi là chời

vừa vui vừa chán

hic hic

môn 1: quản lý nhà nước về kinh tế

cũng không đến nỗi quá tệ. A thì không dám nghĩ đến nhưng B thì có khả năng (  mặc dù hơi nhỏ). hic

môn 2: ,,,,

thôi chán chả viết nữa. hi vọng kì này không có môn nào D,F là được

năm áp cuối rồi, điểm quá kém nguy hiểm lắm

nhưng mà mình hình như bị làm sao ấy

học trước quên sau

thôi, tạm quên đi vậy. hic. chán quá

thần May mắn ơi, hãy mỉm cưởi ♥