FANDOM

 • Vanphammanh

  Hi everyone

  February 18, 2013 by Vanphammanh

  Chào mọi người

  Mỗi lần tôi khám phá một wiki Tôi ngạc nhiên trước mức độ của sự hợp tác đó tồn tại không chỉ của người sử dụng xây dựng các trang nội dung, mà còn làm thế nào các thành viên trong cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau với thiết kế, mẫu, mã phức tạp và chào đón cộng đồng của chúng ta như thế nào mới người sử dụng. Khi tôi viết bài này, Wikia bao gồmcộng đồng và  tổng số trang bao gồm các cộng đồng giàu có như  và  Wiki, ngày của riêng mình những trang web lớn hơn Starwars.com và Elderscrolls.com. Chúng tôi nhận thấy số lượng đáng kể của niềm đam mê, công việc và chuyên môn đó là cần thiết để phát triển tài như là một cộng đồng Wikia chính thức và thịnh vượng, và chúng tôi tự hào khi chúng ta có cơ hội chia sẻ điều này với phần còn lại c…

  Read more >